تکذیب خبر ضرر ۹۰۰ میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی

تکذیب خبر ضرر ۹۰۰ میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی

پیرو انتشار خبر کذب ضرر ۹۰۰ میلیارد تومانی ضرر و زیان فروشگاه های اینترنتی در چند روز اخیر از زبان رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی، ایشان ضمن تکذیب مجدد خبر از اصحاب رسانه خواست نسبت به امانت داری در انتشار خبر کوشا باشند.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  منبع خبر

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

  نظرات