جلسه با استارت آپ های پسماند خروجی اجرایی نداشت

جلسه با استارت آپ های پسماند خروجی اجرایی نداشت

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به ضرورت وجود برنامه در حوزه حمل و نقل و محیط زیست گفت: در این راستا نقش تکنولوژی و افراد اخلاق و درنهایت استارت آپ‌ها بسیار موثر بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات