چهارمین جلسه هم افزایی شورای نوآوری مدیران استان برگزار شد؛


چهارمین جلسه هم افزایی شورای نوآوری مدیران استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری خراسان، به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ چهارمین جلسه هم افزایی شورای نوآوری مدیران استان با همت مرکز نوآوری پارک خراسان ظهر سه شنبه مورخ ۲۶ تیر ماه ۹۸ در محل ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر شریعتی مدیر مراکز رشد و فناوری ،سرکار خانم دکتر علم الهدایی مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت و کارشناسان این مرکز در محل اتاق جلسات در ساختمان سجاد  پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی دکتر شریعتی مدیر مراکز رشد پارک، دکتر علم الهدایی مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت پارک و کارشناسان این مرکز و با حضور مدیران مراکز نوآوری دانشگاه خیام، دانشکده شهید منتظری، دانشکده فنی الزهرا، موسسه آموزش عالی فردوس، موسسه آموزش عالی خراسان ،دانشگاه صنعتی سجاد، موسسه آموزش عالی بینالود و جهاد دانشگاهی برگزار شد، به ارائه عملکرد و طرح برنامه های آتی در حوزه نوآوری و خلاقیت پرداخته شد.

دکتر شریعتی گفت: با توجه به گستره فعالیت های دانشگاه های شهر مشهد، بهتر است ابتدا این فعالیت ها در چنین جلساتی مطرح شده و ضمن بهره برداری از نظرات و پتانسل سایر دانشگاه ها و همچنین به منظور افزایش کیفیت، برای آینده برنامه ریزی شوند.

برگزاری جلسات هم اندیشی هر دو هفته یک بار با حضور نمایندگان دانشگاه ها، طراحی تقویم جامع و یکپارچه فعالیت ها و پایه ریزی محفل های دانشجویی با حضور پررنگ انجمن های علمی دانشگاه ها را می توان از دیگر دستاوردهای این نشست برشمرد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات