افزایش نیاز به کارآفرینان حوزه صنعتی

یک پژوهشگر لرستانی گفت: لرستان به کارآفرینی صنعتی نیاز دارد. میلاد جهانی اظهار کرد: حمایت از کارآفرین می‌تواند یکی از بهترین و موثرترین راه‌ها و روش‌ها در زمان تحریم باشد؛ پرورش تفکر کارآفرینی، برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه برای رخداد این مهم بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه داد: فراموش نکنید حتی اگر تحریم ها را هم نادیده بگیریم کارآفرینی بهترین راه برای ایجاد اشتغالزایی و نهایتاً کاستن نرخ بیکاری است. جهانی اضافه کرد: بپذیریم که بیکاری مادر تمام معضلات جامعه است و متفکران و صاحب نظران به شدت روی این مولفه و تاثیرات منفی آن بر جامعه تاکید دارند. این عضو آکادمی دانشمندان جهان اسلام افزود: امروز در استان نرخ بیکاری بالاست و جای تردید وجود ندارد که این مسئله می‌تواند موجبات برخی مشکلات روحی و روانی را فراهم کند و گره قطعاً با کارآفرینی باز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: مسئولان لرستان را دریابند. استان ما براساس سرشماری مرکز ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات