حمایت ویژه از کسب و کارهای نوپا در دستور کار دولت قرار گرفت

محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) اعلام کرد که دولت از کسب و کارهای نوپا برای حضور در بازارهای بین المللی بطور ویژه حمایت خواهد کرد.

به گزارش اکوسیستم، جهرمی در توئیتی نوشت: امسال غرفه ایران در نمایشگاه باکوتل را کسب و کارهای نوپا و موفق کشور تشکیل دادند. حمایت دولت از این کسب و کارها به منظور حضور در بازارهای بین المللی، بطور ویژه در دستور کار است.

به باور وی، با در نظر گرفتن پتانسیل کشور در حوزه فناوری اطلاعات برای اشتغالزایی و بازار خوب آن؛ ایجاد اشتغال توسط کسب و کارهای نوپا و به وجود آوردن خدمات جدیدی که موجب اشتغال شوند و توسعه خدمات در بستر اشتغال را به دنبال داشته باشند، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

علاوه بر این، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برنامه اساسی ما توسعه کسب و کارهای نوپا در راستای رسیدن به تحولات بزرگ در عرصه اقتصاد دیجیتال در کشور است، گفته بود: بر همین اساس تمام زیربناهای ما در این زمینه برنامه ریزی شده است و امیدواریم طی این چهار سال از فرصت بی‌نظیر انقلاب دیجیتال که در کشور ما در حال رخ دادن است، به نفع مردم استفاده کنیم.

    نظرات