تلاش برای زیاده خواهی!

تلاش برای زیاده خواهی!

در بخشی از این بیانیه آمده است:«تعدد روزافزون فعالیت این سامانه ها موجب سردرگمی شهروندان در مواجهه با کیف پولهای متعدد شده است که علیرغم شارژ کیف پول خود در یک سامانه، قابلیت استفاده از موجودی آن را در تاکسیهای مجهز به سایر سامانه ها ندارند. یعنی هر شهروند برای پرداخت در تاکسیها و خطوط مختلف ناگزیر است سامانه های متعدد را نصب و به حساب همه آنها پول واریز نماید. رانندگان تاکسی از اینکه هر روز تیم یکی از این استارتاپها مراجعه کرده و برچسب خود را به آنها ارایه می نماید دچار ابهام روز افزون شده اند. نصب برچسبهای متعدد و رنگارنگ این شرکتها موجب آشفتگی ظاهری تاکسیها شده است. بروز رقابت ناسالم در میان برخی از بازیگران فعلی و ارجاع شکایتهای مداوم آنها علیه یکدیگر در جهت مخدوش کردن ابزار پذیرندگی دیگر شرکتها و درگیری مداوم تیم های میدانی این شرکت ها با یکدیگر نیز پدیده ای ...

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات