کارگاه آموزشی تجاری سازی و توسعه اکوسیستم صنایع خلاق برگزار شد.

کارگاه آموزشی تجاری سازی و توسعه اکوسیستم صنایع خلاق روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ در پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات