مدیریت بهینه منابع انسانی در سنجمان

مدیریت بهینه منابع انسانی در سنجمان

استارتاپ سنجمان استارتاپی است که با هدف ارائه خدماتی در حوزه مدیریت بهینه منابع انسانی شکل گرفته. در تحقیقی که انجام دادیم، متوجه شدیم یکی از شاخه‌هایی که در حوزه نظرسنجی مهجور مانده، حوزه منابع انسانی است و تصمیم گرفتیم با مشورت دکتر فرحزادی در این حوزه کاری انجام دهیم. شروع فعالیت ما با طراحی یک ماژول ارزیابی برای یک شرکت بود و به‌تدریج کار را پیش بردیم و در حال حاضر دو ماژول ارزیابی و نظرسنجی و جذب و استخدام منابع انسانی هسته اصلی سنجمان را شکل می‌دهند و چند ماژول دیگر با عناوین آموزش، حقوق و دستمزد، رفاهی، حضور و غیاب و داشبورد BI منابع انسانی نیز در نسخه بتا قرار دارند و تا چند ماه آینده به خدمات اضافه می‌شوند. در مورد خدماتی که در حوزه مدیریت منابع انسانی به کسب‌وکارها ارائه می‌دهید، بیشتر توضیح دهید؟ در ماژول جذب و استخدام منابع انسانی نیز به دنبال این هستیم که فرآیند جذب و استخدام را در بستری واحد برای کسب‌وکارها تسهیل کنیم. ما با حدود ۳۰ میلیون تومان کار را شروع کردیم که تقریبا مبلغ اولین پروژه‌ای بود که برای ارزیابی بستیم و تا‌کنون به صورت بوت‌استرپ پیش رفته‌ایم و می‌توانم بگویم سرمایه غیر‌نقدی معادل حدود ۱۵۰ میلیون تومان در کار هزینه شده است. به همین ترتیب به نظر من نیاز است نسل جدیدی از مدیران سر کار بیایند ‌تا با نگاه جدیدی به حوزه منابع انسانی سازمان‌ها توجه شود.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات