گزارش اقتصادی آبان‌ماه شاپرک منتشر شد / کاهش متوسط تعداد تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی

گزارش اقتصادی آبان‌ماه شاپرک منتشر شد / کاهش متوسط تعداد تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی

» در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در آبان‌ماه ۹۸»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است. گزارش اقتصادی آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاپرک اگر مقایسه‌ای با ماه قبل داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آبان‌ماه امسال سهم ابزار اینترنتی و موبایلی حدود یک درصد کاهش یافته که ممکن است این کاهش به قطعی یک هفته‌ای اینترنت برگردد، اما سهم تراکنش در کارت‌خوان فروشگاهی یک درصد افزایش پیدا کرده است. تراکنش است که این تعدات نسبت به مقدار مشابه در ماه کذشته، کاهش بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در آبان‌ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش است که این میزان نیز نسبت به مهرماه بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در آبان‌ماه ۹۸ داشته‌اند. به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان و بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان‌ماه ۹۸ داشته‌اند. بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در آبان‌ماه ۹۸ داشته‌اند. بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در آبان‌ماه ۹۸ داشته‌اند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات