بازدید وزیر علوم از مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری خراسان


بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری خراسانلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات