جلسه انتخاب فن آوران و شرکت های دانش بنیان برتر برگزار شد

جلسه کمیته علمی در حوزه انتخاب فن آوران برتر و شرکت های دانش بنیان برتر درمحل سالن جلسات سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ماه سال جاری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات