عرضه نرم افزار اورژانس ۱۱۵ در نمایشگاه الکامپ

عرضه نرم افزار اورژانس ۱۱۵ در نمایشگاه الکامپ

پیرحسین کولیوند در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ و در نشست خبری مشترک با رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با اجرای تفاهمنامه سازمان اورژانس کشور و مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در صورتی که فرد با اورژانس تماس بگیرد، تمام اطلاعات وی به اورژانس منتقل شده و زمان ارائه خدمات پیش بیمارستانی و پذیرش اورژانس به حداقل زمان ممکن کاهش می یابد. کولیوند تاکید کرد: این اطلاعات اولیه، پس از جانمایی فرد تماس‌گیرنده با بیمار و آشنایی اورژانس با وضعیت پرونده سلامت الکترونیک بیمار دریافت می‌شود. رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین با اشاره به برنامه مدیریت سکته ها در وزارت بهداشت گفت: مدیریت سکته های مغزی در ایران نسبت به متوسط جهانی، یک الگوی موفق محسوب می‌شود. سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در اورژانس کشور، عملکردهای موفقی داشته و شاهد بیشترین تاثیرگذاری در سامانه‌هایی مانند هدایت و عملیات حوادث غیرمترقبه بودیم. در این نشست ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات