جلسه رسیدگی به مشکلات مالیاتی اعضا در خصوص عدم پذیرش هزینه ها و درآمدها

جلسه رسیدگی به مشکلات مالیاتی اعضا در خصوص عدم پذیرش هزینه ها و درآمدها

به اطلاع اعضای محترم میرساند پس از برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی استان تهران پیرامون مشکلات مالیاتی اعضای انجمن و کسب وکارهای این حوزه، به در خواست سازمان امور مالیاتی مقرر شد اعضایی که در طول سال مالی جاری و یا سال مالی گذشته با مواردی همچون عدم پذیرش مدل درآمدی، عدم پذیرش برخی از هزینه ها و … در مراحل رسیدگی دچار مشکل شده و یا هستند. این موارد به صورت موردی در جلسه مشترک میان انجمن و سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

لذا انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از تمام اعضا درخواست دارد تا تمام مشکلات مالیاتی شان را به صورت مکتوب تا دوم مرداد ماه به آدرس info@eanjman.ir ارسال نمایند.

امید است با پیگیری های انجمن و همچنین سازمان امور مالیاتی شهر تهران، مشکلات اعضای محترم در این خصوص رفع گردد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  منبع خبر

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

   نظرات