✅فراخوان فعالان استارتاپ‌های حوزه سلامت از سوی کمیسیون سلامت الکترونیکی سازمان منتشر شد.

    منبع خبر

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات