پارک علم و فناوری استان یکی از پایه های اصلی در زمینه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری

آخانی پارک علم و فناوری استان مرکزی را یکی از پارک نمونه کشور دانست و گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها باعث ایجاد هم‌اندیشی بین افراد و هم افزایی می شود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات