بازدید دکتر حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان از نمایشگاه هفته پژوهش

بازدید دکتر حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان از نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار استان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات