بازدید دکتر سرائیان دبیرکل سازمان نصر کشور از بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان مازندران

بازدید دکتر سرائیان دبیرکل سازمان نصر کشور از بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان مازندران

بازدید دکتر سرائیان دبیرکل سازمان نصر کشور از بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان مازندران لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

   نظرات