گیمیفیکیشن چه تاثیراتی بر انگیزش کارکنان و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار دارد؟

گیمیفیکیشن چه تاثیراتی بر انگیزش کارکنان و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار دارد؟

در این کارگاه مهندس رستم اف در ابتدا به تعریفی از گیمیفیکیشن پرداخت و در این رابطه توضیح داد: «موسسه گارتنر در تعریف آورده که گیمیفیکیشن استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های بازی برای درگیر کردن افراد در شرایط مختلف در کسب‌وکارها در خارج از فضای بازی است. او ادامه داد: «در تعریفی دیگر نیز از گیمیفیکیشن به‌عنوان بینش بازی‌محور و ابزارها و مکانیزم‌های بازی برای درگیر کردن کاربران و حل مسائل استفاده می‌شود. در واقع گیمیفیکیشن یادگیری از بازی‌ها برای دنیای واقعی است.» شده، اشاره کرد و گفت: «چالش‌هایی که در مرکز تماس برای انگیزش کارکنان و جلوگیری

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات