پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی راه اندازی می شود

دکتر افشین زرقی امروز در بیستمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: دو هدف ارتقای کیفی تحقیقات و جهت گیری پژوهشی را برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم و بین المللی سازی پژوهش در این دانشگاه دنبال می‌کنیم. وی با اشاره به رتبه بندی کشوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تولیدات علمی ۸۰ درصد بخش رتبه بندی وزارت بهداشت در حوزه پژوهش را تشکیل می‌دهند و بر اساس این رتبه بندی شیب تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو به افزایش است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: ۵۴ هزار مقاله در سال در نمایه‌های بین المللی نمایه می‌شود که از این تعداد ۳۵ درصد (معادل ۱۸ هزار مقاله) با علوم پزشکی مرتبط است، این در حالی است که دانشکده پزشکی هاروارد تنها در یک سال ۱۸ هزار مقاله تولید می‌کند. وی با اشاره به شیب تولیدات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ما در حوزه تولیدات کمی و کیفی شیب رو به رشدی داریم و تعداد مقالات پراستناد نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جایگاه این دانشگاه در رتبه بندی‌های بین المللی گفت: ما در رتبه بندی وبومتریک ۱۰۷ پله و در رتبه بندی لایدن ۷۴ پله صعود داشته‌ایم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات