برنامه زمان بندی بازدید اعضای محترم بورد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

برنامه زمان بندی بازدید اعضای محترم بورد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند که بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته ی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۴ ، از گروه مهندسی بهداشت حرفه ای انجام خواهدشد. برنامه ی بازدید به شرح زیر می باشد:
برنامه زمان بندی بازدید اعضای محترم بورد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (مهندسی بهداشت حرفه ای)
ساعت ارائه دهنده شرح ردیف
۰۹:۰۰الی۰۹:۱۰ روابط عمومی دانشکده بهداشت تلاوت قرآن کریم، سرود جمهوری اسلامی ایران ۱
۰۹:۱۰الی۰۹:۲۵ آقای دکتر یاراحمدی خوش آمدگویی رئیس محترم دانشکده بهداشت ۲
۰۹:۲۵الی ۰۹:۳۵ آقای دکتر علی محمدی معرفی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای توسط مدیر محترم گروه ۳
۰۹:۳۵الی ۱۰:۰۰ دبیر محترم بورد و اعضای محترم موضوع بازدید بورد ۴
*** پشتیبانی و خدمات پذیرایی ۵
۱۰:۰۰الی۱۱:۰۰ هیئت محترم بورد به همراه مدیران و معاونان دانشکده بازدید از دانشکده و آزمایشگاه های گروه ۶
۱۱:۰۰ الی ۱۱:۳۰ دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه پرسش و پاسخ ۷
۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته گروه پرسش و پاسخ ۸
۱۲:۰۰ الی ۱۲:۱۰ -- جمع بندی جلسه ۹
۱۲:۱۰ الی ۱۳:۳۰ پشتیبانی و خدمات پذیرایی و صرف ناهار ۱۰
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات