دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درگرو نسخه‌های بومی منطبق با ساختار شخصیت ایرانیان

دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درگرو نسخه‌های بومی منطبق با ساختار شخصیت ایرانیان

یک پژوهشگر در حوزه دانش بین رشته‌ای علوم انسانی گفت: بدون شناخت کامل الگوهای شخصیتی و تبیین ساختارهای ذهنی و روانی ایرانیان نمی‌توان به برنامه‌های پیشرفت و رشد دست یافت.

یونس یونسیان، پژوهشگر، مخترع و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه صنعتی امیرکبیر که روز دوشنبه، 19 اسفندماه در سمینار «هندسه شخصیت ایرانیان و صورت‌بندی‌های توپولوژی در روانکاوی» در دانشگاه صنعتی شاهرود به ایراد سخنرانی می‌پردازد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه سمنان، ضمن بیان ضرورتهای طرح این بحث در دانشگاه‌های ایران، به سرگردانی‌ها و شکافهای گفتمان علوم انسانی در کشور، چیستی صورت بندی‌های توپولوژی در روانکاوی و بازخوانی اندیشمندان سترگی از دریدا تا لکان پرداخته است.

 

 

دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درگرو نسخه‌های بومی و منطبق با ساختارهای شخصیت ایرانیان

 

یونسیان در خصوص سمینار هندسه شخصیت ایرانیان و صورت بندی‌های توپولوژی در روانکاوی که در دانشگاه صنعتی شاهرود در حال برگزاری است، گفت: این سمینار به مجموعه درس گفتارهایی اشاره دارد که با محوریت قراردادن اهمیت مفاهیم بین رشته‌ای در علوم انسانی و تاکید بر تولید دانش درونزا و مبتنی بر مولفه‌های فرهنگی و بومی کشور ایجاد شده است.

 

یونسیان با بیان اینکه انسان در روانکاوی موجودی دارای ناخودآگاه، مبتنی بر ساختارهای زبانی و دارای گذشته تاریخی موثر در امروز است، تصریح کرد: درک ساختارهای ذهنی و روانی انسان و دریافت وضعیت ناخودآگاه از طریق هندسه موضعی یا توپولوژی ممکن می‌شود. نوع پیوستگی و انسجام یافتن ساختارهای ذهنی و روانی شامل رؤیاها، توهم‌ها، سازه‌های ذهنی در ادبیات و هنر می‌تواند از خلال درک ساختارهای توپولوژیک به بهترین شکل تفسیر شود. به جز مسیر تکامل فرد و شخصیت انسانی او، کودکی و گذشته نقش اساسی ایفا می‌کند.

 

وی ادامه داد: نگرش، شیوه زندگی و تجربیات و اندیشه‌های انسان در معرض رانش‌ها و لغزه‌های غیر عقلانی و یکباره است. ناخودآگاه در حقیقت مخزن سائق‌های غیر عقلانی و غیر منطقی انسان است. تعارض میان خودآگاه و ناخودآگاه به ایجاد مکانیسم‌های دفاعی و سازه‌های شخصیتی متفاوت منجر می‌شود.

 

یونسیان با بیان اینکه اهمیت مرزهای دانش و حرکت در مسیر نقاط اتصال و برخورد علوم می‌تواند به یکباره موجب ایجاد جهش‌های فکری و نظری در ساختار علوم انسانی در کشور شود، خاطرنشان کرد: می‌توان با منطبق کردن این مسیرها بر ویژگی‌های فرهنگی و ملی ایران به ترسیم الگوهای پیشرفت ایرانیان و ترسیم ساختارهای پیچیده و نقشه راه شخصیت ایرانیان به عنوان زیرساخت اساسی پیشرفت دست یافت. در واقع برای دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به نسخه‌های بومی و منطبق با ساختارهای شخصیت ایرانیان نیاز داریم.

 

 

کشف ارتباطات موثر بین ساختارهای توپولوژیک دانش ریاضیات و مولفه‌های روانکاوانه موجود در ناخودآگاه از طریق روانکاوی

 

کارشناس ارشد مدیریت تحول با بیان اینکه بدون شناخت کامل الگوهای شخصیتی و تبیین ساختارهای ذهنی و روانی ایرانیان، نمی‌توان به برنامه‌های پیشرفت و رشد دست یافت، تصریح کرد: دانش و نظریه روانکاوی توانسته است ارتباط عجیب و موثری را میان ساختارهای توپولوژیک در دانش ریاضیات و مولفه‌های روانکاوانه و ذهنی موجود در ناخودآگاه کشف کند.

 

یونسیان ادامه داد: صورت بندی‌های توپولوژی در نظریه روانکاوی می‌تواند راهگشای درک نوین از مرزها و محل برخورد دو دانش بزرگ و عظیم ریاضیات و روانکاوی باشد و کشور ایران برای دستیابی به الگوهای اسلامی و ایرانی پیشرفت به نسخه‌های بومی و منطبق با ساختارهای شخصیت ایرانیان نیاز دارد.

 

 

سرگردانی‌ها و شکافهای گفتمان علوم انسانی در کشور

 

کارشناس وزارت علوم با بیان اینکه علوم انسانی و بویژه حوزه علوم محض و نظری همواره نیازمند پشتوانه‌های فلسفی بوده است تا بتواند همواره رابطه تعاملی و هم افزای خود را با حوزه فلسفه و علم حفظ کند، خاطرنشان کرد: فضای آکادمی‌های علوم انسانی در کنار مباحث نظری محض در ایران توانسته است رشد گسترده و عمیقی را تجربه کند، در حالی که در این زمان بیش از هر دوره‌ای لزوم بازتعریف و ایجاد فضای بین رشته‌ای در مقولاتی نظیر روانکاوی و فلسفه علوم احساس می‌شود، لذا از این رو می‌توانند در تحول فضای علمی و بلوغ گفتمان علوم انسانی مفید واقع شوند و دریچه‌ای به سوی تولید دانش درونزا و گفتمان خودی و بومی علوم انسانی بگشایند.

 

  منبع خبر

  شاهکار

  شاهکار

  اکران سیستم کسب و کار پلتفرمی با رویکرد نوآوری باز در راستای تحقق جامعه نسل پنجم

   نظرات