شناسایی نیازهای فناورانه توسط مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا، اقدام به شناسایی نیازهای الویت دار صنایع نموده است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات