اطلاعیه برگزاری کارگاه تحلیل عاملی تاییدی توسط دکتر صالحی

اطلاعیه برگزاری کارگاه تحلیل عاملی تاییدی توسط دکتر صالحی

" قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده بهداشت"

کارگاه تحلیل عاملی تاییدی
در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ از ساعت ۱۲-۹ توسط جناب آقای دکتر صالحی در محل سایت دانشجویی برگزار  می گردد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات