تهیه بانک اطلاعاتی از داوطلبین دانشگاه در زمان حوادث وبلایا

تهیه بانک اطلاعاتی از داوطلبین دانشگاه در زمان حوادث وبلایا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع تهیه بانک اطلاعاتی از داوطلبین دانشگاه در زمان حوادث وبلایا (تیم های درمانی/ غیردرمانی DMAT - Disaster Medical Assistant Team ) ، نظر به درخواست های مکرر از سوی معاونت ها /دانشکده ها ومراکز تابعه درخصوص مشارکت در این امر خداپسندانه ، از علاقمندان دعوت می گردد جهت عضویت در بانک اطلاعاتی داوطلبان ، به لینک ذیل در سایت معاونت درمان مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
http://vct.iums.ac.ir/dform/538/536/
بدیهی است داوطلبانی که در دوره قبلی نسبت به معرفی خود اقدام نموده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات