کشت آزمایشی گیاه کینوا برای اولین بار در شهرستان گناباد


کشت آزمایشی گیاه کینوا برای اولین بار در شهرستان گناباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ کشت آزمایشی گیاه کینوا برای اولین بار در شهرستان گناباد توسط خانم حسنی به عنوان طرح پذیرش شده در مرکز رشد فناوری گناباد صورت پذیرفت.

تقوی، مدیر مرکز رشد فناوری گناباد در این خصوص گفت: کشت آزمایشی کینوا و بررسی سازگاری این گیاه با شرایط اقلیمی این منطقه برای اولین بار در گناباد مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: گیاه کینوا با نام علمی Chenopodium quinoa از خانواده اسفناج است و جزو گروه سبزیجات برگی محسوب می شود. کینوا گیاهی یک ساله است و به منظور تولید دانه کشت می شود. تغییر آب و هوای ایران به سمت گرم و خشک و شورشدن تدریجی خاک های زراعی کشور از سویی و تحمل زیاد گیاه کینوا در مقابل خشکی، شوری و یخ زدگی از سوی دیگر، به طور منطقی بیانگر این است که از کینوا می توان به عنوان گیاهی مناسب برای رسیدن به کشاورزی پایدار، تغذیه مناسب و تولید صنعتی استفاده کرد.

بر این اساس طرح خانم حسنی با ایده محوری کشت و غنی سازی این گیاه در مرکز پذیرش گردید و تست آزمایشی بررسی عملکرد این گیاه در گناباد مورد بررسی قرار گرفت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات