جلسه کمیسیون جذب در مرکز رشد آمل برگزار شد.

جلسه کمیسیون جذب در مرکز رشد آمل برگزار شد.

جلسه بررسی طرح های فناورانه روز گذشته در حوزه های کشاورزی، مکانیک و حمل و نقل برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات