صعود قهرمانانه مدیر محترم گروه اپیدمیولوژی

صعود قهرمانانه مدیر محترم گروه اپیدمیولوژی

جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران
بدین وسیله صعود قهرمانانه جنابعالی را به قله سبلان در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸ را تبریک عرض نموده و امید است در کنار فعالیتهای پرافتخار خود در زمینه های پژوهشی و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین دانشگاه ناتینگهام ، الگویی برای دانشجویان و دانش پژوهان در جهت رشد چند بعدی ایشان باشید.

هیئت رئیسه دانشکده بهداشت

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات