ادغام علی بابا، زورق و جاباما تائید شد

بر اساس یک توافق‌نامه شرکت توسعه تجربه شایسته سفر (علی بابا و جاباما) با شرکت آوای هوشمند زورق آرامش (زورق) در هلدینگ توسعه تجربه شایسته سفر (توشا)، رسما ادغام شدند.

به گزارش اکوسیستم، همزمان با برگزاری کنفرانس D8 در پارک فناوری پردیس، بنیانگذاران دو شرکت توسعه تجربه شایسته سفر و شرکت آوای هوشمند زورق آرامش رسما خبر ادغام، شرکت‌ها را اعلام کردند. این ادغام حاصل سرمایه گذاری مشترک صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (ITDF) و شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (SARAVA) بوده است.

گزار‌ش‌ها حاکی از آن است که هدف از این ادغام توسعه صنعت گردشگری، اشتغالزایی بومی و خلق ارزش به وسیله هم‌افزایی تجربه کارآفرینان و توان سرمایه گذاران بوده است و باعث تقویت روحیه مشترک در زیست بوم کارآفرینی کشور می‌شود.

بر اساس این توافقنامه شرکت‌های علی بابا، زورق و جاباما در هلدینگ توشا ادغام می‌شوند. در نتیجه این ادغام، سرآوا حدود 90 میلیارد تومان (۲۲ میلیون دلار) سرمایه گذاری خواهد کرد. بدین ترتیب، ارزش این هلدینگ پس از ادغام و سرمایه گذاری، به ۴۰۰ میلیارد تومان (۹۶/۵ میلیون دلار) می‌رسد. گزارش‌ها حاکی از آن است که گریفون کپیتال، مشاوره و ارزش گذاری اين قرار داد را بر عهده داشته است.

نظرات