تاکسی‌های اینترنتی پلتفرم هستند

تاکسی‌های اینترنتی پلتفرم هستند

در مورد تاکسی صحبت می­کنیم یا پلتفرم تجمیع داده مسافر و راننده؟ اول باید نگاه­مان به این مقوله را مشخص کنیم. تاکسی اینترنتی، تنها اسمش تاکسی اینترنتی است و در واقع یک پلتفرم تجمیع داده مسافر و راننده است. بنابراین با این نگاه به تاکسی­‌های آنلاین، سازمان­های دیگری با صلاحیت بیشتری نسبت به شهرداری باید بر این حوزه نظارت کنند. پس در مورد این کسب‌­وکارها باید توجه کنیم که آیا روی پلتفرم صحبت می­کنیم یا روی تاکسی. اگر روی تاکسی صحبت می­کنیم، شهرداری بهترین جا برای نظارت است ولی اگر روی پلتفرم صحبت می­کنیم، احتمالا جاهای بهتری نسبت به شهرداری وجود دارد که صلاحیت بیشتری داشته یا فهم بهتری از مقوله فناوری دارند. اگر هم سازمان دارای صلاحیتی الان نداریم، یک سازمان برای حل این مشکل ایجاد شود.» محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن اینکه می­گوید باید اول مشخص کنیم که در مورد تاکسی صحبت می­کنیم یا ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات