برگزاری کارگاه های SPSS متوسطه،اعتبار سنجی پرسشنامه، شادمانی و Endnote

برگزاری کارگاه های SPSS متوسطه،اعتبار سنجی پرسشنامه، شادمانی و Endnote

کارگاه SPSS متوسطه در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۳ توسط مدرسین محترم سرکار خانم سلیمانی و جناب آقای علی اکبر و کارگاه اعتبار سنجی پرسشنامه در روزسه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۶ توسط مدرس محترم سرکار خانم دکتر رجب زاده و کارگاه شادمانی که تاریخ آن متعاقبا" اعلام خواهد شد، توسط مدرس محترم سرکار خانم دکتر دادفر همچنین کارکاه Endnote در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ توسط مدرس محترم سرکار خانم مهندس وصال برگزار خواهد شد . به اطلاع می رساند این کارگاهها از امتیاز صدور گواهی برخوردار خواهد بود، لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات