نشست تخصصی حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی برگزار شد

نشست تخصصی حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی برگزار شد

در روز اول این کنفرانس، نشست تخصصی-سیاستی «حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی» از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن شیخ بهایی برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات