در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران، بانک ملت سودآورترین بانک کشور شناخته شد

در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران، بانک ملت سودآورترین بانک کشور شناخته شد

، میزان فروش این بانک در سال ۹۶ معادل ۳۵۰,۷۰۳ میلیارد ریال بوده که به ۴۳۵,۹۲۵ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده و جایگاه چهارم را در بین شرکت‌های برتر برای بانک ملت رقم زده است. را در بین شرکت‌های برتر و جایگاه نخست را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده رتبه نخست شرکت‌های برتر ایران در شاخص بیشترین دارایی، از میلیارد ریال گزارش شده که بالاتر از همه شرکت‌های برتر است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات