راه اندازی کانون های فناوری در تهران

محمود نیکو مدیرعامل خانه فرهیختگان علم و فرهنگ و دبیرکل پویش فناوری های دانش بنیان و مردم بیان کرد: با همکاری وزارت صنعت و معدن، وزارت علوم و سازمان فرهنگی شهرداری تهران در نظر داریم در مناطقی از شهر تهران کانون هایی را با هدف ترویج و آموزش فناوری بر اساس آمایش منطقه‌ای و ظرفیت آن منطقه تاسیس کنیم که فعالیت اصلی این کانون در گام نخست ترویج فناوری است که بتواند فناوری را بین مردم آن منطقه و حتی در سطح محله ترویج دهند و به این سمت بروند که کانون فعالیت توانمندسازی نیز دارد. وی بیان کرد: راه اندازی این کانون‌ها در فاز دوم اجرایی پویش فناوری‌های دانش بنیان و مردم، از شهریور ماه امسال برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی شده است. نیکو افزود: بعد از برگزاری نمایشگاه فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم در شهریورماه، به صورت آزمایشی تعدادی از این کانون‌ها در برخی مناطق تهران تاسیس می‌شود، این برنامه ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات