حمایت مرکز شتابدهی نوآوری از فضاهای کاری اشتراکی

مدیر کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس گفت: مرکز شتابدهی نوآوری یک بازوی اجرایی برای حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است‌. رئیس مرکز شتابدهی نوآوری ادامه داد: از زمان فعالیت مرکز شتابدهی نوآوری تا به امروز، حدود ۵۵ شتابدهنده با کمک این مرکز ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. عظیمیان افزود: یکی از جدیدترین مسئولیت‌های مرکز شتابدهی نوآوری که در یکی دو ماه اخیر به دستور کار آن اضافه شده، حمایت از فضاهای کاری اشتراکی است. این مرکز در دو حوزه به مدیران فضاهای اشتراکی کمک خواهد کرد. این یارانه باعث می‌شود هزینه‌های مدیریت این فضای اشتراکی کم شده و مدیریت آن، امکان ارائه خدمات بهتر به مخاطبان خود داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات