برگزاری هفتادمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران

برگزاری هفتادمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران

هفتادمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران و اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان با رویکرد چالش های تروما ( پیشگیری ، مدیریت و درمان، عوارض) با امتیاز بازآموزیاز تاریخ ۱الی۳ آبان ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد.

آدرس سایت کنگره : gas.goums.ac.ir
آخرین مهلت پذیرش مقالات : ۱۵ مردادماه ۹۸
تماس با دبیرخانه کنگره: ۰۱۷۳۲۴۵۰۰۹۳

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات