بیست و یکمین نمایشگاه صنعت استان


بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت - ۱۶ الی ۱۹ بهمن ماه ۹۸- نمایشگاه بین المللی مشهد- سالن فردوسیلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات