سخنرانی سرکار خانم دکتر مهروی در خصوص "استارتاپ هکتون" در دانشکده بهداشت برگزار شد

سخنرانی سرکار خانم دکتر مهروی در خصوص "استارتاپ هکتون" در دانشکده بهداشت برگزار شد

روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ سرکار خانم دکتر مهروی در خصوص استارتاپ هکتون در دانشکده بهداشت سخنرانی کردند. در این جلسه ضمن معرفی این استارتاپ، محورهای کلیدی فعالیت دانشجویان و اعضای هیات علمی به عنوان مربی مطرح شد. سرکار خانم دکتر مهروی در خصوص استقبال از دانشجویان و اساتید دانشکده بهداشت جهت حضور در این استارتاپ، علی الخصوص گروه های علوم تغذیه و مهندسی بهداشت محیط، سخن گفتند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات