نشست ادواری رئیس محترم دانشگاه و هیئت رئیسه با روسای دانشکده های تابعه

نشست ادواری رئیس محترم دانشگاه و هیئت رئیسه با روسای دانشکده های تابعه

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان وکارکنان محترم:

رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه در نظر دارند جهت تعامل و هم‌اندیشی بیشتر با خانواده محترم دانشگاه، روز یکشنبه، مورخه ۹۸/۱۲/۴ نشستی با هیئت رئیسه دانشکده، دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی برگزار نمایند. از جنابعالی/سرکار عالی دعوت می گردد با حضور به موقع و موثر خود رونق مضاعفی به نشست یاد شده طبق برنامه زمانبندی زیر عطا فرمایید.

موضوع جلسه ساعت
دیدار رئیس دانشگاه با دانشجویان ۸:۳۰  الی۹:۳۰
دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان دانشکده ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
دیدار رئیس دانشگاه با اعضای هیئت علمی ۱۰:۳۰ الی ۱۲
روابط عمومی دانشکده بهداشت لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات