برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک

سومین جلسه کارگاه مرور سیستماتیک در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر مرادی در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار گردید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات