کمک به سرمایه‌گذاری هوشمند

کمک به سرمایه‌گذاری هوشمند

۳- یکی از شرایطی که در همه بازارها از جمله اکوسیستم استارتاپی رخ می‌دهد، جو‌زدگی و هجوم به سمت یک بازار خاص است، این پدیده سالیان سال است که در کشور و در صنایع مختلف وجود دارد. این پدیده موجب افزایش ارزش برای پیشروان هر حوزه می‌شود و با این افزایش ارزش، تیم‌های جدید را به سمت خود می‌کشاند.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات