گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب

گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب

گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره سپاس آب
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات