مثل یک کارآفرین فکر کن

مثل یک کارآفرین فکر کن

جیسون فیفر ادیتور مجله کارآفرین می‌گوید : سال گذشته، من و همسرم، به دنبال راهی برای فروش کتابمان بودیم. سه سال برای نوشتن وقت صرف کرده بودیم تا رمان آقای خوب روانه‌ی بازار شود. همانطور که هر نویسنده‌ای می‌داند، چاپ و فروش کتاب بسیار سخت است. برای همین نگران بودیم تا در میان انبوه کتاب‌های موجود در بازار، کتابمان دیده نشود. چند لحظه‌ای به آسمان خیره شده بودیم ، در آن زمان به این فکر افتادم که چه می‌شد اگر همچون یک نویسنده به آسمان نگاه نکنم؟ و به جای آن، آسمان را از نگاه یک کارآفرین ببینم؟ آن وقت بود که در دنیای جدیدی به رویم گشوده شد.من کارآفرین بودن را به شکل فرصتی شغلی نمیبینم. به نظرم کارآفرینی شیوه ی فکری است.لحظاتی که با کارآفرینان باهوش می‌گذرانم، شگفت‌انگیزترین زمان‌های زندگی ام است. کارآفرینی مهارتی است که فکر می‌کنم همه باید آن را بیاموزند. وقتی مثل یک کارآفرین فکر ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات