اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان برای تبلیغ و انتشار آگهی

اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان برای تبلیغ و انتشار آگهی

عطف به نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۴۶۵۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۱۱/ ۹۸ معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اطلاع می رساند براساس قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده می باشد.
وب سایت های آگهی که بدون اخذ مجوز از اشخاص پیش فروشنده اقدام به انتشار آگهی می نمایند مرتکب جرم شده و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
لذا تاکید می گردد از انتشار آگهی های مذکور جلوگیری گردد.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    منبع خبر

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات