بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری چه کسانی هستند؟

مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: مجموعه‌ای از بازیگران در چرخه نوآوری و فناوری حضور دارند که پایه آن‌ها افراد نوآور و فناور هستند که در کنار سایر بازیگران مانند چرخ‌دنده باعث گردش این سیستم می‌شوند. سلیمان اسماعیل‌زاده‌ها اظهار کرد: مجموعه‌ای از بازیگران در چرخه نوآوری و فناوری حضور دارند که پایه آن افراد نوآور و فناور هستند؛ در کنار افراد نوآور برخی سازمان‌های مختلف نیز حضور دارند که مانند چرخ‌دنده با سایزهای کوچک و بزرگ باعث گردش این سیستم می‌شوند. وی ادامه داد: در گام نخست باید فناوری و نوآوری جلوه واقعی پیداکرده و در گام‌های بعدی مراحل تجاری شدن را طی کنند و در هدف غایی به محصول تجاری‌سازی شده برسند تا بخشی از مشکلات جامعه را حل کنند. مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح کرد: در این اکوسیستم بخش‌های مختلفی حضور دارند که مراکز نوآوری کوچک‌ترین بخش ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات