شرط بقاء

شرط بقاء


لزوم پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵ در ارائه خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی جزء شرایط لازم برای بقاء یک آزمایشگاه است و عدم استقرار ISO/IEC ۱۷۰۲۵ در بلندمدت برای هر آزمایشگاه، باعث حذف آن از عرصه رقابت خواهد شد.


برآوردن تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها، سهولت در استفاده از نتایج آزمون، مشاوره در استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، انجام محاسبات تخمین عدم‌قطعیت، تایید روش‌های آزمون، نگهداری از سیستم‌های مستقر شده، مشخص‌شدن وظایف مدیران، ممیزی داخلی و بهبود مستمر وضعیت آزمایشگاه از جمله مزایای استفاده از استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵ است.


مدیریت و برنامه‌ریزی، یکی از ملزومات کار آزمایشگاهی است و یک مدیر کاردان باید بتواند در دنیای امروز که یک دنیای برنامه‌ریزی است فناوری را به‌راحتی و با برنامه‌ریزی خریداری کند.


استفاده از استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه هزینه دارد؛ اما به‌صرفه بودن این هزینه بستگی به نوع فعالیت آزمایشگاه و زاویه دید مدیران آزمایشگاهی خواهد داشت.آزمایشگاه‌ها باید زمانی از استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵ استفاده کنند که مطمئن شوند دارای ارزش افزوده برای آن‌ها هست، تمامی مباحث استانداردسازی بر عهده مدیران آزمایشگاه است و آن‌ها باید تمامی فرآیندهای آن را مدیریت کنند.


چارچوب پیاده‌سازی دامنه یک آزمایشگاه و همین‌طور چیدمان کارکنان، نیاز به یک سازوکار دارد که مدیران آزمایشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از تجربه شبکه آزمایشگاهی در زمینه استقرار استاندارد از این حمایت بهره‌مند شوند.


مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوی‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌توانند از یک قالب درخواست برای پیاده‌سازی استاندارد در آزمایشگاه‌ها ا ستفاده کنند.


دبیر کارگروه استاندارد شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمب و فناوری ریاست جمهوری*
پایان پیام/۲۳

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات