نگاه به آینده در چهل و یکمین همایش فصلی MITM

نگاه به آینده در چهل و یکمین همایش فصلی MITM

عنوان ارائه دکتر محجوبی در همایش فصلی MITM «شمشیر آینده» است. عنوان سخنرانی دکتر کاشف روندها و کلان روندهای فناوری و تاثیر آن بر اقتصاد و کسب‌وکارهای آینده است. در این ارائه به نقش عاملاستمرار و پیگیری به عنوان ابزاری برای موفقیت درمسیر دستیابی به اهداف توجه می‌شود. عنوان ارائه دکتر جعفری‌نیا، توانمند سازی شناختی و روانشناختی، گا‌مهایی بسوی آینده است. امروزه افزایش متغیرهای مداخله‌گر در محورهای مختلف زندگی انسان‌ها و همراهی آن‌ها با عدم قطعیت فرایندها و پدیده‌ها، شرایطی را به‌وجود آورده است که نیاز به توانمندسازی شناختی Cognitive و روانشناختی Psychologic برای مواجهه با این عوامل در حال و اینده را بیش از پیش محسوس می‌نماید. در این ارائه درباره آینده و رویدادهای قابل پیش بینی در حوزه‌های فناورانه صحبت می‌شود. اشاره به دو رویداد مهم سالیانه که نگاه به آینده از ابعاد گوناگون از جمله اقتصادی و رویدادهای فناورانه دارند مورد توجه قرار خواهد گرفت. علاوه بر این در این قسمت از رویدادMITM به تاثیراتی که موج هفتم فناوری در زمینه هوش مصنوعی به همراه داشته و مشاغلی که در آینده نه چندان دور از بین خواهند رفت، اشاره خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات