برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا

آکادمی اینترنت اشیا با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا را با موضوع «مدیریت منابع انرژی در پیک مصرف برق» ۱۹ مرداد ماه جاری برگزار می کند. مدرسه تابستانی مرداد ماه، طی ۹ روز مهارت آموزی به ۱۰ تیم ۳ تا ۴ نفره در اجزای اصلی سازنده یک محصول مبتنی بر اینترنت اشیا شامل سیستم نهفته، شبکه ارتباطی، پلتفرم اینترنت اشیا و اپلیکیشن و سرویس به نحوی صورت می‌پذیرد که هر تیم کمینه محصول پذیرفتنی مبتنی بر اینترنت اشیا را به عنوان یک راهکار برای «مدیریت منابع انرژی در پیک مصرف برق» ساخته و در مراسم اختتامیه رونمایی خواهد شد. تیم‌هایی از مدرسه تابستانی که MVP ساخته شده آنان توسط هیات داوران منتخب شود، در شتابد ه نده تخصصی اینترنت اشیا «اکسلیوت» مستقر خواهند شد. علاوه بر آن پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تیم‌های واجد شرایط خروجی شتابدهنده را نیز در قالب هسته ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات