اعلام آمادگی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برای حمایت از پروژه های فناورانه شهرداری

اعلام آمادگی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برای حمایت از پروژه های فناورانه شهرداری

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این جلسه محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با بیان اینکه شهرداری یزد طرح هایی را که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مدون کرده و یا با شرکت در نمایشگاه ها سرمایه گذاران را از وجود چنین طرح هایی آگاه کند، گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این صندوق آمادگی دارد تا در پروژه ها و طرح های شهرداری که مرتبط با فناوری هستند مانند شهر هوشمند سرمایه گذاری کند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات