نشست پیگیری بازدید معاون علمی و...

نشست پیگیری بازدید معاون علمی و...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، نشست پیگیری موارد طرح شده در سفر دکتر ستاری به استان خراسان شمالی و بازدید از دو نمایشگاه توانمندی های فناوری مراکز رشد جامع بجنورد، شیروان، اسفراین و واحد موسسات و بازاریابی، در روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مردادماه ۹۸ در شیروان و بجنورد برگزار شد.

دکتر گرمه ای رئیس پارک علم و فناوری استان در نشست روز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸ ضمن قدردانی از همکاری واحدهای فناور در معرفی شایسته دستاوردهای فناوری بر مواردی نظیر معرفی گویا، هدفمند و اثرگذار محصول یا خدمت و طرح درخواستهای دارای اولویت پیگیری در سطح ملی در چنین فرصت هایی تاکید کرد.
در ادامه نشست پس ازجمع آوری مطالبات مکتوب واحدهای فناور در سطح ملی و استانی، با حضور دکتر گرمه ای و مهندس براتی سرپرست دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری یکایک درخواست ها جهت ارسال و پیگیری های بیشتر بررسی و ویرایش شد.

در شهرستان شیروان نیز آقای مرآتی فرماندار این شهرستان در نشست روز شنبه ۵ مرداد ماه ۹۸ ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت فعال واحدهای فناور در نمایشگاه توانمندی های فناوری این شهرستان، نقش واحدهای فناور را بعنوان عناصر و عوامل تاثیرگذار و پشتیبان توسعه در این منطقه بسیار مهم دانست و با بررسی فضای فعلی مرکز رشد افزود؛ به دنبال آماده سازی فضای کارگاهی در سطح شهرستان هستیم تا بتوانیم به روند رشد واحدهای فناور شتاب بخشیم.

در پایان خاطر نشان می شود: به پاس حضور و مشارکت ارزشمند واحدهای فناور مجموعه پارک علم و فناوری خراسان شمالی در نمایشگاه توانمندی های دستاوردهای فناوری، لوح تقدیر به مدیران واحدها اهداء شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات