کارگاه آموزشی ارزیابی ایده برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی ارزیابی ایده برگزار می گردد.


✅کارگاه آموزشی ارزیابی ایده در شتاب دهنده کوانتوم برگزار می گردد.
لینک اصل خبر در سایت کوانتوم

  منبع خبر

  کوانتوم

  کوانتوم

  شتابدهنده عمومی

   نظرات